Pågående utvecklingsprojekt inom rundvirke

Utvecklingsarbetet sker så mycket som möjligt i nära samarbete med en eller flera kunder. Några exempel är tester av lättare fordon, för att kunna optimera last inom lagstiftningens ramar samt ständig utveckling av framtagande av statistik för att underlätta administrationen för kunderna.

 

VSV SPINDELN är ett nyutvecklat system för informationslogistik som är framtaget tillsammans med Skogforsk. Genom att visualisera pågående transporter och göra informationen tillgänglig för den enskilda transportören ökar chaufförens möjlighet att hitta lämpliga returtransporter. På så sätt kan vi erbjuda effektivare transporter och samtidigt minska belastningen på miljön.

 

VSV Lätt lastbil - Är ett projekt där VSV tillsammans med Sveaskog, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer arbetar för att effektivisera timmertransporter på väg. Genom att välja nya konstruktionslösningar och en släpvagn av höghållfast stål har lastbilsekipagets vikt minskat. Fördelarna är lägre bränsleförbrukning och möjlighet att lasta mer.

Karl Narfström

054-140715  070-6329430

karl.narfstrom@vsv.se

 

Kontakta gärna våra transportledare

Hanna Kipatsi

070-2754288

hanna.kipatsi@vsv.se

Jan-Stefan Karlsson

070-6770067

jan-stefan.karlsson@vsv.se

Leif Brunzell

070-6855154

leif.brunzell@vsv.se

Lene-Maj Willander

070-5570225

lene-maj.willander@vsv.se

 

Martin Ekholm

070-3224255

martin.ekholm@vsv.se