Rollen som flödeskoordinator

Jan-Stefan är sedan 1,5 år anställd på rundvirkessidan på VSV Frakt.

 

Jan-Stefan har åkerinäringen i blodet. Hans farfar startade åkeri 1929, som sedan både hans far och han själv arbetat i.  Jag var egentligen inte intresserad av att ta över åkeriet, säger Jan-Stefan, men hamnade ändå bakom ratten och trivdes så bra att jag höll på i 19 år. I hela sitt liv har han haft stort intresse för teknik och datorer. Detta har medfört att han parallellt med åkeriet haft ett IT-företag där han reparerade och byggde datorer.

 

Vad avgjorde att Du tog steget och började på VSV? Jag hade genom åkeriet erfarenheten av att vara s.k. huvudåkare. Det innebar att jag ansvarade för flödena inom ett givet område och för vissa kunder.  När tjänsten som transportledare kom upp, kände jag att jag hade rätt erfarenhet för tjänsten och det var det naturligt att söka.

 

Du anställdes som transportledare, men efter en omorganisation inom VSV har Du nu en roll som flödeskoordinator. Vad innebär det?

 

Det innebär att jag har ett övergripande ansvar för alla flöden. Transportledarna har ansvaret för uttalade geografiska områden. Min roll går ut på att se till att alla flöden som körs, blir returlassflöden i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att nå en bättre lastkörningsgrad för åkerierna och effektivare transporter för kunderna.

 

Utmaningen i rollen är att få till den bästa logistiken för både åkare och kunder, säger Jan-Stefan, inte minst kräver detta ett fungerande samarbete mellan transportledning och åkarna. För att uppnå detta har vi telefonmöten med våra åkerier varje vecka. Tillsammans får vi koll på detaljerna och kan skapa effektiva rutter.

 

Det har nu gått fem månader sedan den nya organisationen sjösattes. Vilka effekter kan Du se? Vi har ett tydligare samarbete med åkerierna där vi tillsammans skapar en effektivare logistik och där jag som flödeskoordinator bidrar med helheten. Det är lite för tidigt för att kunna ange exakt i siffror, men jag ser fram emot den dagen när vi har siffrorna. De kommer att visa skillnad, avslutar Jan-Stefan.