Att arbeta som Avverkningsledare

Att arbeta som avverkningsledare inom VSV är ett omväxlande arbete. Ingen dag är den andra lik, säger Ingvar Bergh som har arbetat som avverkningsledare inom VSV sedan 2007.

 

I rollen ligger att leda och fördela arbetet.  I praktiken innebär det att se till att resurser finns på plats och att avverkningsarbetet genomförs utifrån de olika krav och förväntningar som ställs, från både entreprenörer och kunder.

 

Avverkningsledaren har oftast en skoglig bakgrund. Själv är jag utbildad skogstekniker från Gammelkroppa, säger Ingvar. Jag har även arbetat som skotarförare, vilket är en bra erfarenhet för att kunna förstå verksamheten.

 

Ingvar ansvarar för avverkningen i den nordöstra delen av VSV´s verksamhetsområde.  Från Sunne i väster, Ludvika i norr, Södertälje i öst och Kisa i söder. Arbetet genomförs av 26 stycken maskiner och totalt är det ca 30 entreprenörer och anställda som är sysselsatta.

 

Uppdragsavtalen med kund kan se ut lite olika. Vissa entreprenörer har egna avtal med skogsbolagen. Andra kör utifrån avtal som VSV har med kunden.

 

Inom VSV arbetar idag fem stycken avverkningsledare. Var och en har var sitt geografiska område.  Avverkning ligger i VSV´s organisation inom området Skog & Energi och ansvarig för avdelningen är Magnus Gustavsson.

 

Ingvar Bergh, avverkningsledare Östra Värmland, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Närke, Östergötland

Magnus Gustavsson, Affärsområdesansvarig Skog & Energi, avverkningsledare Dalsland

Lars Lundgren, avverkningsledare Halland, Bohuslän

Reinhardt Ziegler, avverkningsledare Bohuslän, Södra Dalsland