Lyckad övergång!

Leif Jansson har haft eget åkeri i 13 år. Verksamheten består av att transportera material som körs på flisbil t.ex. cellulosaflis, sågspån och sågade trävaror i området Uppland, Sörmland, Västmanland och Gävleborg. Totalt är det idag tre personer i företaget Leif Janssons åkeri, vilka samtliga finns på bilden ovan. Från vänster Pontus, Patrik och Leif Jansson.

 

Under hösten 2014 anslöt sig Leif till Unite Logistics. Jag tycker att övergången blivit mycket lyckad för min del, säger Leif. I och med att jag bor i Österbybruk finns många möjligheter till transporter eftersom Unite har många flöden och kunder i detta område. Över tid ligger vi mellan 75-80% i lastkörningsgrad, vilket är bra och ger vinst.
För att uppnå en så hög körningsgrad krävs mycket av transportledningen, fortsätter Leif. Vi har täta kontakter och kommunikationen sker dagligen både via både telefon och digitalt via surfplattor.  
 
Transportledarna på Unite i Karlstad gör en fantastisk insats. De arbetar ständigt för att finna bra lösningar som direkt skapar mervärde för mig som åkare, säger Leif.
För att nå en bra totalekonomi för oss åkare är det helheten som ska till. Det innebär att det dessutom är nödvändigt med en rätt, tydlig och enkel administration. Även här har Unite lyckats!
 
Trots hög lastkörningsgrad och svarta siffror i bolaget tror Leif att framtiden behöver bjuda på höjda priser. Det är en kapitalkrävande bransch och för att kunna säkerställa framtida transporter med säkra fordon och vara attraktiv arbetsgivare behövs kapital och det får vi genom att ge vinst.
Leif avslutar med att konstatera att han ser ljust på framtiden och betonar att han är jättenöjd med sin nya samarbetspartner Unite. Det är bara synd att de sitter i Karlstad, avståndet minskar möjligheterna att svänga inom på en kopp kaffe!
 
Fakta om Unite Logistics:
  • Omsatte 2014 ca 156 milj
  • Har ca 52 anslutna fordon
  • Under 2014 transporterades drygt 56 000 lass 
  • Unite är ett helägt dotterbolag till VSV Frakt