VSV TROMB

TROMB

TROMB - VSVs transportledningssystem. Tromb är ett egenutvecklat system för hantering av transportbeordring och uppföljning. Det består av två delar en kontoreversion och en mobilversion.

 

Systemöversikt
TROMB består av två delar en kontorsdel TROMB-kontor och en fordonsdel TROMB-mobil. Transportledarna jobbar med kontorsdelen medan på fordonsdatorer ute i våra bilar är det TROMB-mobil som används.


Historik
TROMB började utvecklas redan -96 då i början som ett sätt att skicka transportorder till bilarna digitalt. Då användes Mobitex för kommunikation och man hade även ett larm kopplat till SOS som vid larm visade positionen som bilen hade på en karta. Nu används mobilt bredband som kommunikation och sedan mobilnäten byggts ut så fungerar det bra.

Till börja med var det helt egenutvecklat av personal på VSV. Nu har IT-företaget Ninetech hand om system och köllkod och har även möjlighet att sälja det till andra företag som kan vara intresserade.


TROMB-kontor 
Programmet för transportledare där man kan hantera alla virkesordrar som kommer in från SDC, där våra kunder skapat dem. Här sker planering och beordring av transporter. Det finns kartkoppling och man kan välja att jobba utifrån kartan eller från listor. Här finns även uppföljning av inkörda volymer och väglager på ordernivå.

TROMB-mobil
Programmet som används i våra bilars fordonsdatorer. Här kan chauffören se alla sina ordrar och kan planera sina rutter utifrån kartan. Man kan via GPS se var man befinner sig hela tiden. Man får en översikt via kartan så man kan se om och var det går att vända t.ex.

Kommunikationen sker med e-post via internetuppkoppling.

I programmet skapar man också transportsedlar som man kan skriva ut för att lämna på industrin. Dessutom skickas transportsedlarna in till VSV digitalt för kontroll av att man får korrekt betalt.

Idag finns programmet installerat i 150 fordon.