Våra resurser inom VSV Biobränsle

 

Fordon och maskiner

Inom VSV Biobränsle har vi totalt genom våra åkare och entreprenörer och 50 enheter bilar och maskiner som levererar biobränsle. Vi har flera olika typer av maskiner, nämnas kan bl a 

Traktorhugg

Skyttel

Lastbilshugg

Lastbilskross

Containerbilar

GROT-skotare

Helgrotsbilar

 

Personal

Det finns  två stycken logistiker anställda som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl kund som transportör/entreprenör.

Vi har dessutom en kunnig administrativ personal som dels tar hand om  fakturering och dels  kan registrera mätsedlar och virkesordrar direkt mot SDC  .

 

Systemresurser

Till vår hjälp har vi vårt eget transportledningssystem VSV-Tromb, vilken ger oss många möjligheter att serva våra kunder med nyttig statistik......

 

Resurser för utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår näring och deltar ofta i utvecklingsprojekt

 

VSV Biobränsle är certifierat i ISO 14001

NY TEKNIK

Ingvar Bergh

070-5571850

ingvar.bergh@vsv.se
 

Kontakta gärna våra logistiker

Gunnar Trell

070-2492622

gunnar.trell@vsv.se

Mats Broström

070-3310743

mats.brostrom@vsv.se