Biobränsle bearbetat på rätt sätt, transporterat i rätt tid och till rätt pris

Vi har kunskapen och maskinparken för att kunna erbjuda ett helhetsåtagande kring biobränslehantering. När du anlitar oss tar vi ansvar för hela kedjan – från avverkning och skotning till bearbetning och transport.  

 

Logistik från stubbe till industri

Det innebär att vi sköter leveransen från stubbe, hygge och återvinningsgård fram till kundens panna. Vi levererar det sortiment som du behöver. Tack vare vårt arbetssätt och vår maskinpark kan vi snabbt ställa om produktion och transporter utifrån aktuella behov. För att leva upp till detta har vi flismaskiner utspridda över ett stort geografiskt område.

 

Produktion och transporter planeras och styrs med hjälp av transportledningssystemet  VSV-TROMB , som är ett egenutvecklat och etablerat system. Som kund får du statistik och rapporter på det sätt du önskar. Fraktsedlar hämtas från systemet och levereras till kund via mail. Slutkörsnotifikation aviseras automatiskt till dig som kund.

NY TEKNIK

UTVECKLINGSPROJEKT

Ingvar Bergh

070-5571850

ingvar.bergh@vsv.se
 

Kontakta gärna våra logistiker

Gunnar Trell

070-2492622

gunnar.trell@vsv.se

Mats Broström

070-3310743

mats.brostrom@vsv.se