Våra resurser inom VSV Avverkning

 

Maskiner 

VSV Avverkning förfogar över  ett 130-tal maskinresurser som t ex slutavverkningsskördare, gallringsskördare och skotare samt ett mindre antal maskintrailer och markberedare. Dessutom kan vi tillhandahålla och ombesörja:

• Arbetskraft för motormanuell avverkning, ungskogsröjning, fällning m m

• Arbete i ledningsgator och vid järnväg

• Maskintransporter, trailer

• Grävmaskiner för skogsdikning, vägbyggnad och återställning

 

Den omfattande maskinparken  är en trygghet för både våra kunder och entreprenörer, då vi snabbt kan ersätta om behov uppstår.

 

Personal

Det finns fem stycken avverkningsledare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl kund som entreprenör

 

Vi har dessutom en administrativ personal som tar hand om allt ifrån hanteringen av fakturering och miljöadministration 

 

Systemresurser

Till vår hjälp har vi ett specialanpassat faktureringssystem. Här kan vi förse kunderna med anpassad statistik.

 

Resurser för utveckling

VSV arbetar ständigt med att utveckla vår näring och deltar ofta i utvecklingsprojekt

 

VSV är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dessutom uppfyller VSV kraven för gruppcertifiering av avverkningsorganisationer enligt Svenska PEFC.

 

Ingvar Bergh

070-5571850

ingvar.bergh@vsv.se
 

Kontakta gärna våra avverkningsledare

Ingvar Bergh

Värmland, Dalarna, Västmanland, Närke, Södermanland, Östergötland

070-5571850

ingvar.bergh@vsv.se

Lars Lundgren

Halland, Bohuslän

070-6005337

lars.lundgren@vsv.se

Jörgen Olsson

Dalsland

070-3332748

jorgen.olsson@vsv.se